Zestaw programów i podręczniki

W  Państwowej  Szkole  Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w  Łodzi obowiązują programy nauczania dopuszczone do użytku szkolnego przez Ministerstwo Kultury i Sztuki i wpisane do zestawów nauczania na poziomie szkoły muzycznej I stopnia, a także dopuszczone do użytku szkolnego przez dyrektora szkoły, na  podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu dopuszczania do użytku szkolnego programów nauczania i podręczników oraz  zalecania  środków dydaktycznych dla szkół i placówek artystycznych z dnia 12 czerwca  2001 r. (Dz. U. Nr 67, poz. 710), zestawy szkolnych programów nauczania w zakresie nauczania  następujących przedmiotów: fortepian, fortepian dodatkowy, akordeon, skrzypce, wiolonczela, kontrabas, gitara, klarnet, puzon, perkusja, kształcenie słuchu, rytmika, chór.

Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
data: 28-05-2015
data: 28-05-2015
data: 28-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

    Statystyka odsłon tej strony:

    Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 616