Struktura własnościowa, majątek

Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła nie posiada osobowości prawnej. 

AKTYWA TRWAŁE: 3553,29 (netto) 

 1. Wartości niematerialne i prawne: 0, 00
 2. Rzeczowe aktywa trwałe: 0, 00

Środki trwałe: 0, 00

 • Grunty: 0, 00
 • Budynki, lokale: 3553,29
 • Urządzenia techniczne i maszyny: 0, 00
 • Środki transportu: 0, 00

Inwestycje rozpoczęte: 0, 00

AKTYWA OBROTOWE: 100609,34

 1. Zapasy: 0, 00
 2. Należności krótkoterminowe: 55081,20
 3. Środki pieniężne: 45528,14

SUMA AKTYWÓW: 104162,63

Stan na dzień: 31 grudnia 2018 r.

Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
data: 10-05-2019
data: 10-05-2019
data: 10-05-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

 • 22-03-2018 - Edycja treści
 • 12-01-2017 - Edycja treści
 • 22-03-2016 - Edycja treści
 • 28-05-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0
 • 21-03-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 715