Status prawny

Państwowa Szkoła  Muzyczna I stopnia im. Aleksandra Tansmana  w  Łodzi
działa w oparciu o akt powołujący szkołę:


- 10 Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 10 stycznia  1950 r. w sprawie
  przejęcia na  własność Państwa niektórych   prywatnych  szkół  artystycznych
  oraz 11 Zarządzenie Ministra Kultury  i  Sztuki  z  dnia  11 stycznia  1950 r.
  w  sprawie  nadania  nazw  przejętym  przez  Państwo  prywatnym  szkołom
  artystycznym (Dziennik Urzędowy Ministerstwa Kultury i Sztuki Nr 1 z 1950 r.)
  oraz na podstawie:
- Ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U.z  2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),


- Uchwała Rady Miejskiej nr LXI/1146/06 z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie nadania   
  imienia Państwowej Szkole Muzycznej I st. w Łodzi przy ul. Szpitalnej 5/7 (Dziennik
  Urzędowy Województwa Łódzkiego z 2006 Nr 56, poz. 511).

Statut Państwowej Szkoły Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi

Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
data: 24-09-2019
data: 24-09-2019
data: 24-09-2019
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 24-09-2019 - Edycja treści
  • 23-03-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 934