KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016r, dalej jako „RODO”, informujemy, że:
1. dane Administratora i Inspektora Ochrony Danych znajdują się w linku „Ochrona danych osobowych”,
2. Pana/Pani dane osobowe w postaci adresu IP, są przetwarzane w celu udostępniania strony internetowej oraz wypełnienia obowiązków prawnych spoczywających na administratorze(art.5 ust.2 RODO),
3. dane osobowe mogą być przekazywane organom państwowym, organom ochrony prawnej (Policja, Prokuratura, Sąd) lub organom samorządu terytorialnego w związku z prowadzonym postępowaniem,
4. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowej,
5. Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez okres i w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania,
6. przysługuje Panu/Pani prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
7. ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych,
8. podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest fakultatywne (dobrowolne) w celu udostępnienia strony internetowej,
9. Pana/Pani dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanym procesom podejmowania decyzji przez Administratora, w tym profilowaniu,
10. po zamknięciu okienka, do klauzuli informacyjnej masz dostęp w górnej części strony.
zapoznałem/zapoznałam się

Rejestry, ewidencje, archiwa

Państwowa Szkoła Muzyczna posiada następujące rejestry, ewidencje i archiwa

 • księga uczniów;
 • księgi arkuszy ocen;
 • księga zarządzeń dyrektora;
 • księga korespondencji;
 • księga kontroli wewnętrznych;
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej;
 • księga protokołów Rady Wychowawców;
 • księga protokołów Rady Szkoły;
 • księga protokołów Rady Rodziców;
 • księga protokołów ZFŚS przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi;
 • księga protokołów zakładowego funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
 • księgi inwentarzowe. rejestr pieczątek i pieczęci;
 • rejestr akt osobowych;
 • rejestr okresowych badań pracowniczych;
 • rejestr zwolnień lekarskich pracowników;
 • rejestr szkoleń bhp;
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych;
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli;
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia;
 • rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
 • rejestr udzielania zamówień publicznych na dostawę towarów i usług oraz wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tysięcy euro;
 • rejestr awaryjnego użycia kluczy szkolnych;
 • rejestr awaryjnego użycia haseł do komputerów; rejestr skarg i wniosków. ewidencja uczniów;
 • teczki akt osobowych. akta osobowe i dokumentacja płacowa; dowody księgowe.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn, zm) rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym. Dokumenty archiwalne są udostępniane osobom upoważnionym, na ich wniosek, na terenie szkoły. Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach: Dokumenty udostępniane są na terenie szkoły, powołanym do tego organom kontrolującym.

 

Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
data: 28-05-2015
data: 28-05-2015
data: 28-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 614