Rejestry, ewidencje, archiwa

Państwowa Szkoła Muzyczna posiada następujące rejestry, ewidencje i archiwa

 • księga uczniów;
 • księgi arkuszy ocen;
 • księga zarządzeń dyrektora;
 • księga korespondencji;
 • księga kontroli wewnętrznych;
 • księga protokołów Rady Pedagogicznej;
 • księga protokołów Rady Wychowawców;
 • księga protokołów Rady Szkoły;
 • księga protokołów Rady Rodziców;
 • księga protokołów ZFŚS przy Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi;
 • księga protokołów zakładowego funduszu przeznaczonego na pomoc zdrowotną dla nauczycieli;
 • księgi inwentarzowe. rejestr pieczątek i pieczęci;
 • rejestr akt osobowych;
 • rejestr okresowych badań pracowniczych;
 • rejestr zwolnień lekarskich pracowników;
 • rejestr szkoleń bhp;
 • rejestr wydanych legitymacji pracowniczych;
 • rejestr akt i zaświadczeń – awans zawodowy nauczycieli;
 • rejestr wydanych świadectw ukończenia;
 • rejestr druków ścisłego zarachowania;
 • rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych;
 • rejestr wydanych upoważnień i pełnomocnictw;
 • rejestr udzielania zamówień publicznych na dostawę towarów i usług oraz wykonanie robót budowlanych o wartości nie przekraczającej kwoty 14 tysięcy euro;
 • rejestr awaryjnego użycia kluczy szkolnych;
 • rejestr awaryjnego użycia haseł do komputerów; rejestr skarg i wniosków. ewidencja uczniów;
 • teczki akt osobowych. akta osobowe i dokumentacja płacowa; dowody księgowe.

Zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn, zm) rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym. Dokumenty archiwalne są udostępniane osobom upoważnionym, na ich wniosek, na terenie szkoły. Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach: Dokumenty udostępniane są na terenie szkoły, powołanym do tego organom kontrolującym.

 

Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
data: 28-05-2015
data: 28-05-2015
data: 28-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  Statystyka odsłon tej strony:

  Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 605