Kontrola zarządcza

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.), w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2009 r. Nr 157, poz. 1240) oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U.  z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zasady organizacji kontroli zarządczej w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. Aleksandra Tansmana w Łodzi oraz zasady jej przeprowadzania określa Regulamin kontroli  zarządczej

 

Kontrola zarządcza

Regulamin kontroli zarządczej

Podmiot udostępniający informację:
Państwowa Szkoła Muzyczna I st. im. Aleksandra Tansmana w Łodzi
data: 28-05-2015
data: 28-05-2015
data: 28-05-2015
Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

  • 23-03-2011 - Edycja treści

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 779